Корекции

Не правим корекции на дипломни работи, които сме написали в определения срок, но по една или друга причина дипломантът е решил да не предаде на време и осъществява връзка с нас след като са минали месеци, а дори и години (да, имали сме такива случаи).
Има и още нещо важно, с което би следвало да се съобразите, имайки предвид, че вече сте магистри/ бакалаври – няма да получите съдействие от нас при следните искания:
„Научният ми ръководител иска в съдържанието да не са точици, ами чертички”
„Бихте ли ми нанесли страниците в съдържанието, които да отговарят на текста”
„Научният ми ръководител е променил някои неща в работата и сега страниците в съдържанието не отговарят на текста”
„Научният ми ръководител иска списък със съкращения”
„Научният ми ръководител иска списък с графиките и таблиците”
„Научният ми ръководител е променил някои неща в работата и сега страниците в съдържанието не отговарят на текста”
„Научният ми ръководител иска заглавната страница да съдържа…….”
И други подобни чисто технически допълнения, с които всеки може да се справи сам. В случай, че някой не може, на него ще му бъде оказано съдействие в рамките на определените за тази цел срокове /до 14 дни/.

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: