Срокове

Срокът за написването на една дипломна работа е относителен и не винаги може да се фиксира в рамките на точно определени дни.

В зависимост от натовареността на периода можем да Ви предложим по-кратък или по-дълъг срок за предоставяне на услугата. Освен това, в някои по-натоварени периоди от годината заявките и поетите от нас ангажименти се променят ежедневно, така че, е хубаво да пристъпите към поръчка възможно най-бързо след взетото за това решение.

Във всички случаи е хубаво да предвидите резерва от поне 10 дни преди да уговорите с нас крайния срок, за да има време и научният Ви ръководител да погледне дипломната Ви работа /магистърска теза и да даде насоки за нейното доусъвършенстване.

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: