Разработване на Магистърски тези

Процесът на изработване на магистърски тези е идентичен с процесът на изработване на дипломни работи, като при магистърските тези акцентът в по-голяма степен е поставен върху практическата част на темата, върху разкриването на проблемите и тяхното разрешаване. Необходимо е разработването на изследвания в дадената област, в която се пише магистърската теза.

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: