Предаване

Дипломните работи/ магистърски тези се предават в своята цялост. Предаването на части не е наша практика. В продължение на години труд в тази област, ние разбрахме, че писането на части разсейва екипа и води до по-бавни темпове на работа и по-ниско качество на разработката. В много случаи най-добрите идеи идват след цялостния завършек на дипломната работа / магистърска теза и предадената предварително част от дипломната работа не подлежи на последваща корекция, която би повишила стойността й.

В това отношение сме категорични! Процесът по писане на дипломни работи / магистърски тези не се осъществява на части. Не се предават отделни глави, а цялостни разработки на дипломни работи/ магистърски тези.

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: