Помощ при защитата

Освен нанасянето на корекциите от страна на научния ръководител ние оказваме и помощ при подготовката на дипломантите за тяхната защита. Понякога нашите съвети са много по-ценни от петкратното препрочитане на дипломната работа.

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: