Корекции

Ние носим отговорността за качеството на дипломните работи / магистърски тези, които сме изработили и изпълняваме всички корекции, нанесени от страна на научния ръководител. /Обратната връзка трябва да се осъществи в рамките на 14 дни за да можем да планираме работата си./

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: