Индивидуална разработка на магистърски тези

Индивидуална разработка на магистърски тези означава, че тази магистърска теза започва да се изработва в момента на нейното поръчване в сайта. Тя не се копира от интернет сайт или друг източник и е предназначена за конкретния дипломант в конкретния университет. (Това има значение, тъй като всеки университет има своите конкретни изисквания по отношение на шрифтове, форматиране, номериране, графики, таблици и т.н.)

Такъв тип изработване на магистърски тези е в тясно сътрудничество с дипломанта, неговите изисквания и желания.

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: