Разработване на дисертации

Дългогодишният опит, натрупан в разработване на индивидуални дипломни работи/ магистърски тези изгради доверие и коректни отношения с дипломантите, които в последствие разчитаха на нас и за разработване на дисертации /дисертационни трудове. Това доверие ни позволи да навлезем още по-навътре в очакванията на научните среди и да отговорим на възможно най-високите критерии в сферата на научните разработки.
Високите постижения и признания, които получиха нашите докторанти ни накара да затвърдим своето самочувствие като най-коректната фирма за разработване на дипломни работи/магистърски тези и да добавим в портфолиото си и разработване на дисертационни трудове.
Условията за разработване на докторантските дисертации са сходни с условията за разработване на дипломни работи/магистърски тези. Различия съществуват при договарянето на сроковете за разработване и предаване, тъй като това дълъг процес, който в много случаи се проточва по субективни за отсрещната страна причини /бавене на датите за катедрени съвети и други подобни/, с което ние се съобразяваме в рамките на разумните, предварително поставени срокове.

За повече информация посетете допълнителните раздели в сайта: